СОНГУУЛИЙН ЁС ЗҮЙ
СОНГУУЛЬ МЭДЭЭЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ
СОНГУУЛИЙН ЁС ЗҮЙ
Сэтгүүл зүй бол ёс зүйн асуудлыг олон талаас нь хамаардаг адармаатай мэргэжил юм. Хүн бүрт ёс зүйн өндөр мэдрэмж байдаггүй байна. Ийм учраас эмч, өмгөөлөгч, сэтгүүлч гээд олон мэргэжлийн хүмүүс ёс зүйн код баталж мөрддөг. Энэ бол тухайн мэргэжлийн хүмүүсийн үг дуугүй дагаж мөрдөх зарчмуудын жагсаалт юм.
СОНГУУЛЬ МЭДЭЭЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ
Сонгуулийг сурвалжилж, сурталчлах нь ардчилсан ниймийн үед ХМХ үнэхээр сэтгүүл зүйн зарчмаар ажиллаж чадаж буй эсэх, редакцийн хараат бус байдлаа хадгалж чадаж буй эсэхийн сорилт шалгуур болдог. Тиймээс редакциуд мэдээллийн тэнцвэрт байдлаа хадгалахын тулд бичлэгийн агуулга, зай талбай, эфирийн цаг, мэдээ материал, зар сурталчилгааны харьцаа зэргийг эртнээс нарийн бодож, тусгай график, төлөвлөгөө гарган ажилладаг байна.