Монгол улсын Их хурлын сонгуулийг ажиглах, сурвалжлах тухай журам
Монгол улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хууль
Монгол улсын Их хурлын сонгуулийг ажиглах, сурвалжлах тухай журам
 Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2012 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор Монгол улсын Их хурлын сонгуулийг ажиглах, сурвалжлах тухай журам баталлаа.
Монгол улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хууль
Монгол улсын Их хурлын  2011 оны 12 дугаар сарын 15 –ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар Монгол улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталлаа.