АРДЧИЛСАН СОНГУУЛЬ, ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ
АРДЧИЛСАН СОНГУУЛИЙН ҮНДСЭН ЗАРЧМУУД
АРДЧИЛСАН СОНГУУЛЬ, ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ
Ардчилал чөлөөт, шударга сонгууль дээр түшиглэн хөгждөг.  Ардчилсан нийгмийн онцлог шинж нь засаг төрөө нээлттэй сонгох иргэдийн боломж, шударга үйл явц юм. Иргэн Та хүсэл зоригоо илэрхийлэн төр засагт өөрийгөө төлөөлөх албан тушаалтанг шударга бөгөөд чөлөөт байдлаар сонгож чадаж байвал энэ нь жинхэнэ ардчилсан сонгууль болно.
АРДЧИЛСАН СОНГУУЛИЙН ҮНДСЭН ЗАРЧМУУД

Ардчилсан сонгууль нь бүх нийтийн, нууц, шууд санал хураалт дээр үндэслэнэ. Сонгуулийн үеэр дараах үндсэн зарчмууд цогц байдлаар бүрэн хэрэгжиж байвал ардчилсан буюу ард түмний сонголт бүрэн бодитой хэрэгжлээ гэж үзэж болно.