Нүүр хуудасГлоб Интернэшнл ТББСэтгүүлчдийн бүтээлМэдээХолбоо барих
СЭДЭВ
ТААМАГ
НЯГТЛАХ
ХҮНИЙ НӨӨЦ
ЦЭГЦЛЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
БИЧИХ
ШАЛГАХ
ХЭВЛЭН НИЙТЛЭХ
"Таамагт суурилсан судалгаа" аудио гарын авлага
ЮНЕСКО-оос 2011 онд эрхлэн гаргасан эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдэд зориулсан "Таамагт суурилсан судалгаа" гарын авлагыг аудио хэлбэрээр 200 хувь бэлтгэн сэтгүүлчдэд түгээж байна.

Энэ аудио гарын авлагад эрэн сурвалжлах сэдвээ хэрхэн сонгох, таамаг дэвшүүлэх, таамгаа хэрхэн нягтлах, эх сурвалжтай ажиллах, баримтаа цэгцлэх, шалгах, бичих, хэвлэн нийтлэх зэрэг 8 бүлэг бүхий эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн үндсэн арга техникийн тухай өгүүлнэ.
“Таамагт суурилсан судалгаа” эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн сургалт төсөл эхэллээ
“Глоб Интернэшнл” ТББ   ЮНЕСКО, “Оюу толгой” ХХК, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр 2011 оны 9-р сараас 12-р сарыг дуустал дөрвөн сарын хугацаанд  “Таамагт суурилсан судалгаа”  эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн сургалт төсөл хэрэгжүүлж  эхэллээ.
Манай бэлтгэсэн видеонуудаас