Нүүр хуудасГлоб Интернэшнл ТББСэтгүүлчдийн бүтээлМэдээХолбоо барих
СЭДЭВ
ТААМАГ
НЯГТЛАХ
ХҮНИЙ НӨӨЦ
ЦЭГЦЛЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
БИЧИХ
ШАЛГАХ
ХЭВЛЭН НИЙТЛЭХ
Хэвлэн нийтлэх
Олон нийтийн өмнө бүтээлээ хамгаалах
Сурталчлах
Дуусгах
Сурталчлах

Гол үр дүнгээ цөөн өгүүлбэрт багтаан дүгнэсэн хэвлэлийн мэдээ бэлтгэ. Өгүүлэл нийтлэгдсэний дараа үүнийг өргөн хүрээнд түгээ.

Өгүүллийг өрсөлдөгч бус өөр хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран, эсвэл гадаадад, эсвэл өөр төрлийн мэдээллийн хэрэгсэлд нийтлэх боломжийг судалж үз. (Хэрэв та сонинд ажиллаж байгаа бол телевизээр болон эсрэгээрээ гэх мэт.)

Тухайн асуудалтай холбоотой иргэний хөдөлгөөн болон Интернэт форумд өгүүллийнхээ тухай мэдээл.

Манай бэлтгэсэн видеонуудаас